​Vår visjon

Vi er en liten og fleksibel organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker i og rundt Khajuraho (India) med å bedre sine livsvilkår. Hjelpen vi gir skal være bærekraftig og vise respekt for menneskers rett til å styre sin egne liv