Analfabetisme og utdanning

Ganpati Norge tilbyr undervisning i skriving, lesing og engelsk i en liten  landsby som heter Tikri. Undervisningen foregår på tidspunkt som gjør det mulig for barn å delta selv om de går på skolen eller er i arbeid. Vi krever at elevene går på ordinær skole hvis de har mulighet til det. Vi startet opp med fire undervisningstimer i uka i april 2017, men utvidet til åtte timer i september samme år. Vi betaler også utgifter knyttet til utdanning for enkelte elever (1-12.klasse).

Den lokale skolen er av dårlig kvalitet, som mange andre slike landsbyskoler i India. Barna lærer lite, og det er ikke uvanlig at de fortsatt er funksjonelle analfabeter når de er ferdige med grunnskolen. Engelskundervisningen er spesielt dårlig, Indiske barn er ofte veldig flinke til å pugge, men klarer i liten grad å bruke det de lærer på en selvstendig måte. Vi ønsker å skape et sted hvor barn kan få oppleve at læring er gøy, og gi alle som ønsker det en mulighet til å lese og skrive så godt at de kan dra nytte av det i hverdagen sin og være i stand til å ta utdanning utover 8-årig grunnskole (landsbyskolen dekker kun 1-8.klasse). 

Det er ikke uvanlig at barn i denne landsbyen slutter på skolen og begynner å jobbe som gjetere i ung alder. Det er også av den grunn endel unge mennesker som har veldig lite skolegang. Tikri er en liten og oversiktlig landsby, og vi tilpasser våre undervisningstidspunkter slik at de som har mest bruk for undervisningen har mulighet til å delta. Skolen vår er åpen for alle, uansett alder, kjønn, kastetilhørighet og sosioøkonomisk status. Når vi velger undervisningstema og tidspunkt er det imidlertid behovene til de fattige skolebarna, gjeterbarna og unge analfabeter som er førende.  Lærerene står ganske så fritt til å utforme undervisningen slik at det passer de elevene de har til enhver tid. Det er imidlertid et klart krav til undervisningen at barna skal lære  - og lære å bruke det de lærer. Undervisningen skal også styrke elevenes selvtillit, skape gode mestringsopplevelser og oppmuntre til kreativitet og nysgjerrighet. Timene holdes i /utenfor hjemmet til Aryan's familie.

Vi kan også hjelpe barn over til andre skoler, da landsbyskolen er så dårlig. Slik hjelp kan være både praktisk og økonomisk. Fra høsten 2018 får fire unger/ungdommer finansiell støtte til skolegang; ei jente i 1.klasse, ei jente i 7.klasse og ei jente og en gutt i 8.klasse. Som regel må barna ned flere klassetrinn når de overføres fra landsbyskolen.

Du kan lese per om prosjektet på vår blogg.

Dette prosjektet trenger flere støttespillere - har du lyst til å være med å gi barna i Tikri en bedre fremtid? Les om hvordan du kan støtte prosjektet på denne siden!

Våre lærere

Den første læreren vi ansatte heter Ravi og er 23 år gammel (i 2017). Han har høyere utdanning innen matematikk, ledelse, IT og språk, og har et glødende sosialt engasjement. Ravi er tilknyttet vår partner Friends in Khajuraho Association som driver et lignende skoletilbud. Etter fire måneder som lærer for prosjektet vårt, valgte Ravi å gjennomta sine studier i Delhi - noe vi har stor forståelse for. Han dukker likevel opp i Tikri fra tid til annen når han er hjemme på besøk hos familien sin.

Da Ravi dro til Delhi leide vi inn broren hans, Vijay, som vikarlærer i Tikri. Vi ble så fornøyd og imponert over arbeidet hans i Tikri at vi hadde ingen betenkeligheter med å leie inn Vijay som fast lærer da det ble klart at Ravi kom til å bli lenge borte. Vijay har en helt spesiell histore som gjør han ekstra godt egnet som både lærer og sosialarbeider for oss - og det kan du lese mer om her. Som 16åring fikk han ansvaret for sin mor og seks yngre søsken da faren døde, og i tidel som fulgte fikk han og familien hjelp av en tysk venn av sin far. Vijay utdannet seg innen et tradisjonelt kunsthåndverk og er en driftig og omsorgsfull mann med høy anseelse i lokalmiljøet. Vijay er også vår sosialarbeider og altmuligmann og er tilknyttet Friends in Khajuraho Association.

Høsten 2017 var vi så heldige at Kat, ei engelsk jente som jobbet som frivillig for Friends in Khajuraho Association, tok på seg engelskundervisningen i Tikri frem til hun reiste hjem i slutten av desember 2017.

Du kan lese mer om prosjektet på bloggen vår.

13-11-17-5532
13-11-17-5532
press to zoom
06-11-17-1051
06-11-17-1051
press to zoom
Raju
Raju
press to zoom
skole juli17 02
skole juli17 02
press to zoom
19-7-17-5606
19-7-17-5606
press to zoom
19-7-17-5701
19-7-17-5701
press to zoom
skole juli17 01
skole juli17 01
press to zoom
23-6-17-3852
23-6-17-3852
press to zoom
19-5-17-1552
19-5-17-1552
press to zoom