Aryan's familie

Ganpati Norge sponser en familie, bestående av mor og ni barn. Faren i familien, Aryan*, døde i 2014. Dette prosjektet startet før opprettelsen av organisasjonen og forhistorien kan du lese her.

Faren i familien, Aryan*, døde i 2014. Aryan kjørte sykkelrickshaw i Khajruaho, men familien bor i en liten landsby noen kilometer unna. Etter avtale med Cathrine besøkte Vio Meena Soni og Vijay Soni fra Friends in Khajuraho Association familien flere ganger i desember 2016. For å bedre kartlegge familiens behov hadde de  med seg grunnleggeren av Devidine Association og en av organisasjonens sosialarbeidere.

Familien har barn i ulike aldre, med ulike utfordringer og utgangspunkt (barna i familien er født fra ca 1996 til 2010). Gjennom arbeidet med familien bygger vi kompetanse og erfaring som kommer også andre vanskeligstilte barn i Tikri til gode. Målet med prosjektet er å gjøre familien i stand til å forsørge seg selv, samtidig som barna i familien kan fortsette på skolen. For et av barna som har fullført grunnskolen for en tid tilbake er det også aktuelt å begynne på skole igjen. Vi har en plan knyttet til hvert av barna, og denne planen tar utgangspunkt i deres egne ressurser, ønsker og drømmer.

Før opprettelsen av Ganpati Norge fikk familien hjelp til å gjøre utbedringer på huset og noen av barna ble sendt på kurs/skole. Mer om alt som skjedde før opprettelsen av Ganpati Norge finner du i et eget innlegg på bloggen vår. Familien har nå et eget fast budsjett (fullfinansiert av Cathrine og hennes foreldre) og familien bestemmer selv hvordan pengene skal brukes. Pengene oppbevares av Friends in Khajuraho Association for å sikre at familien ikke utsettes for press og ubehageligheter fra personer i nærmiljøet.

Familien består av mor, fire døtre og fem sønner. I november 2018 giftet den eldste sønnen seg med kjæresten sin og de to bor sammen med resten av familien i Tikri. To av sønnene jobber for tiden i Kashmir og bor derfor ikke sammen med familien. 

Den eldste sønnen har arbeid i Khajuraho og den yngste tilbringer dagene med å passe familiens og naboenes geiter. Den siste sønnen går på skole igjen, etter fire år utenfor utdanningssystemet.

Det er alltid en risiko for at de man hjelper mister litt av eget initiativ og tar mindre ansvar for seg selv. Det har ikke skjedd med denne familien, og vi ser at de ofte prøver å løse sine utfordringer på egenhånd før de ber om råd og bistand fra oss.

 

Vi har forsøkt å gi eldste sønnen i huset den kompetansen han trenger for å ha bedre muligheter i arbeidslivet.  Han sluttet på skolen allerede etter 2.klasse, noe som gjør dette ekstra utfordrende. Vår sosialarbeider Vijay har brukt nettverket sitt og gitt han flere muligheter, og per nå har han regelmessig arbeid. Vijay har også hjulpet to av de andre gutta med arbeid i nærområdet, men de har nå valgt å søke lykken i Kashmir istedet. Disse to har fullført grunnskolen, men ønsker ikke mer utdanning. Den en yngste sønnen sluttet  tidlig på skolen og jobber som gjetergutt. Et liv som gjeterbonde er det mest nærliggende for han, men som elev i vårt skoleprosjekt kan han unngå et liv som analfabet.

 

Den siste av de fem gutta begynte på skole igjen høsten 2018, etter fire år utenfor utdanningssystemet. Dette var mulig takket være undervisningen i Tikri som ga han de nødvendige ferdighetene i lesing og skriving. Målet hans er å bli god i engelsk og jobbe med turisme.  De tre yngste døtrene går på skole og den eldste har vi hjulpet med utdanning innen sying og design. Vi hører rykter om at hun har blitt en dyktig syerske.  For de andre jentene er det for tidlig å snakke om de store målene for fremtiden, men videre utdanning ligger i kortene for dem alle. 

 

Du kan lese mer om familieprosjektet på bloggen vår

*Navnene er endret for å beskytte deres identitet.

17-3-18-0140
17-3-18-0140
09-3-18-5807
09-3-18-5807
02-3-18-1338
02-3-18-1338
04-6-17-4005
04-6-17-4005
13-9-17-2148
13-9-17-2148
16-11-17-3442
16-11-17-3442
16-11-17-3624
16-11-17-3624
11-10-17-1251
11-10-17-1251
10-5-17-4139
10-5-17-4139