Bli fast giver

Vi gjør ingen bindende avtaler om donasjoner, men det er nyttig for oss å vite hvem som tenker å gi oss faste bidrag og hvor mye dere har tenkt å gi. Dette er viktige innspill når vi planlegger våre prosjekter. Du må selv sette opp fast trekk i nettbanken (til konto 3633 52 85888), eller be oss sende deg en giro hver måned (bruk skjema på denne siden).

Vi anbefaler alle faste giver å gi generell donasjon slik at vi kan bruke pengene der det trengs mest etter hvert som vi etablerer flere tiltak, men du kan selvfølgelig øremerke din donasjon til et bestemt prosjekt. Skulle ditt valgte prosjektet bli lagt ned vil du bli kontaktet på epost.