Donasjoner

Støtten til Aryan*'s familie er fullfinansiert. Alle donasjoner vi får nå brukes på bekjempelse av analfabetisme, på utdanning og på tøyposeprosjektet. Du kan selv velge hvilket prosjekt du vil støtte - eller gi en generell donasjon

Vi setter svært stor pris på faste donasjoner da dette gir forutsigbarhet oss og barna vi jobber med. Når det er sagt er vi selvfølgelig takknemlige for alle enkeltdonasjoner vi får også - for hos oss teller hver eneste krone. Ønsker du å gi et fast beløp hver måned registrerer du det selv som fast trekk i nettbanken. Vi blir også veldig glade om du registrerer deg

Vi er helt avhengig av donasjoner fra privatpersoner for å finansiere prosjektene våre, og alle bidrag kommer godt med uansett størrelse. Donasjoner som er øremerket et prosjekt vil alltid gå uavkortet til prosjektet. Vi har få administrative kostnader, og de vi har dekkes primært av medlemsavgifter. Vi betaler ingen form for lønn eller godtgjørelser til personer i Norge.

Kontonummer: 3633 52 85888

Vipps (betal); 97599 (generell donasjon), 120651 (tøyposeprosjektet), 97601 (skoleprosjektet)

Du kan også gi et bidrag direkte på vår Facebookside

Telefon:

+ 47 48 14 69 90

Adresse:

Ganpati Norge, c/o Cathrine Bergjordet

Munkebekken 31, 1061 Oslo

Norway

ganpatinorge@gmail.com

orgnummer 918 67 3237

kontonummer: 3633 52 85888

Vipps: #97599