This site is under construction. Visit our blog for information on our work, or contact us on ganpatinorway@gmail.com

​Vår visjon

Vi er en liten og fleksibel organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker i og rundt Khajuraho (India) med å bedre sine livsvilkår. Hjelpen vi gir skal være bærekraftig og vise respekt for menneskers rett til å styre sin egne liv

Telefon:

+ 47 48 14 69 90

Adresse:

Ganpati Norge, c/o Cathrine Bergjordet

Munkebekken 31, 1061 Oslo

Norway

ganpatinorge@gmail.com

orgnummer 918 67 3237

kontonummer: 3633 52 85888

Vipps: #97599