Hvem er vi og hva gjør vi?

Ganpati Norge har utspring i et privat engasjement for en familie i Tikri utenfor Khajuraho (India), men handler i dag om å legge til rette for en bedre framtid for barn og unge i denne landsbyen generelt. Bakgrunnshistorien handler om en fattig sykkelrickshawmann, hans store familie og Cathrines møter med dem. Historien begynte allerede i 2003 og den kan du lese mer om i dette blogginnlegget. Organsisasjonen konsentrerer seg om utdanning i Tikri, men er ikke begrenset til dette. Det er imidlertid en forutsetning at tiltakene som settes i gang kan bidra til bedre framtidsutsikter til personer som bor i og rundt Khajuraho. Arbeidet lokal utføres av vår samarbeidspartner Friends in Khajuraho Association.

Vi skal være en liten og fleksibel organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker med å bedre sine livsvilkår. Hjelpen vi gir skal være bærekraftig og vise respekt for menneskers rett til å styre sin egne liv

Organisasjonens navn henter inspirasjon fra den hinduistiske guden Ganpati, bedre kjent som Ganesh eller "elefantguden". Hans oppgave er først og fremt å fjerne hindringer mennesker møter og det er nettopp dette Ganpati Norge jobber for. Selv om navnet er inspirert av en hinduistisk gud er organisasjonen religion- og livssynsnøytral.

Et viktig prinsipp for organisasjonen er at våre støttespillere kan bestemme hvilket prosjekt de ønsker å støtte og at de skal vite at 100% av beløpet som doneres til oss blir brukt til formålet. Vi holder våre administrative kostander så lave som mulig og betaler aldri lønn eller andre kompensasjoner til personer i Norge. Våre administrative kostnader skal primært finansieres av medlemsavgifter og øremerkede donasjoner til drift.

Ganpati Norge ble stiftet av Cathrine Bergjordet, Therese Bergjordet, Torlaug Bergjordet, Rolf Bergjordet, Espen Halvorsen, Stein Roger Aspmodal og Linn Eriksen. Organisasjonens formelle stiftelsesdato er 25.februar 2017. Du finner mer om våre styremedlemmer på vår blogg.