Medlemskap

Som medlem hos oss kan du påvirke og delta i arbeidet vårt med underpriviligerte barn og familier i og rundt Khajuraho. Det er mange måter å bidra på  - og du må også gjerne komme med egne ideer til hva nettopp du kan gjøre.

 

Du må være fylt 15 år for å bli medlem og medlemsavgifta er per i dag 100 kroner per år. Medlemsavgiften brukes til å dekke utgifter knyttet til nettsidene våre slik at andre donasjoner til oss kan gå direkte til våre prosjekter.

Telefon:

+ 47 48 14 69 90

Adresse:

Ganpati Norge, c/o Cathrine Bergjordet

Munkebekken 31, 1061 Oslo

Norway

ganpatinorge@gmail.com

orgnummer 918 67 3237

kontonummer: 3633 52 85888

Vipps: #97599