Om Khajuraho

Khajuraho er en liten by i delstaten Madhya Pradesh. Ved siste folketelling (2011) bodde det rundt 24 500 mennesker her, fordelt på om lag 5000 husholdninger. 15 prosent av befolkningen var under 7 år. Khajuraho er formelt klassifisert som by, men vil nok for de fleste oppleves mer som en landsby. Khajuraho er mest kjent for sine templer med mange motiver fra Kama Sutra og byen er godt besøkt av turister.

Det går nattog mellom Khajuraho og New Dehli hver dag og mange turister velger å kun ha et kort besøk her. Det går også nattog mellom Khajuraho og Varanasi, og byen har en liten flyplass. Stedet er godt tilrettelagt for turister, med mange gjestehus, hoteller og restauranter (her får man faktisk kjøpt god pizza på en italiensk restaurant),

Ca 30 prosent av befolkningen (over 7 år) i Khajuraho er analfabeter.  Andelen analfabeter blant kvinner sank fra 50 prosent i 2001 til 39 prosent i 2011. Blant menn var det en mindre nedgang (fra 24 til 20 prosent). De aller fleste barna i India begynner på skole, men mange dropper ut av skolen av uilike grunner. Blant de som fullfører den 8-årige grunnskolen er det også endel som er funksjonelle analfabeter. Såkalte funksjonelle analfabeter regnes ikke som analfabeter, men skrive- og leseferdighetene er så lave at det er til hinder i en moderne hverdag. Ved siste folketelling (2011) var 48 prosent av den mannlige delen av befolkningen i Khajuraho i arbeid. Blant kvinner var andelen 20 prosent. Det er stor overvekt av menn i befolkningen (889 kvinner/1000 menn). Blant barn under 7 år er overskuddetet noe mindre (908/1000) (tall fra 2011).

Vi jobber primært i Tikri, en liten landsby i nærheten av flyplassen noen kilometer utenfor sentrum av Khajuraho.

Khajuraho tempel
Khajuraho tempel
Kart Khajuraho
Kart Khajuraho
Utsikt over Tikri
Utsikt over Tikri

Utsikt over Tikri

Rundt Khajuraho
Rundt Khajuraho
Gatebilde Khajuraho
Gatebilde Khajuraho
Detalj fra tempel i Khajuraho
Detalj fra tempel i Khajuraho
Gammel tempelruin
Gammel tempelruin

Gammel tempelruin

Tempel Khajuraho
Tempel Khajuraho
Tempel Khajuraho
Tempel Khajuraho