Ganpati Norge har utspring i et privat engasjement for en familie i Tikri utenfor Khajuraho (India), men handler i dag om å legge til rette for en bedre framtid for barn og unge i denne landsbyen generelt. Organsisasjonen konsentrerer seg om utdanning i Tikri, men er ikke begrenset til dette. Det er imidlertid en forutsetning at tiltakene som settes i gang kan bidra til bedre framtidsutsikter til personer som bor i og rundt Khajuraho. Arbeidet lokal utføres av vår samarbeidspartner Friends in Khajuraho Association.

Om oss