Samarbeidspartnere

Vi er avhengige av lokale samarbeidspartnere i arbeidet vi gjør. Friends in Khajuraho Association og personer tilknyttet denne organisasjonen står for alt det praktiske arbeidet lokalt, og rapporterer til oss både på innhold, progresjon, behov og økonomi.

Friends in Khajuraho Association er en fransk organisasjon som ble stiftet på forsommeren 2017. Leder for organisasjonen er Vio Soni som har bodd i India de siste 10 årene. Vio er gift med Vijay Soni som er er født og oppvokst i Khajuraho. Vio og Vijay har lenge gjort veledig arbeid i lokalmiljøet, herunder engelskundervisning, miljøtiltak, utdeling av klær og har hjulpet turister med å sponse  skolepenger for fattige barn. Etterhvert som dette fikk større omfang opprettet de en organisasjon sammen med Aurélie Cadilhac, som bor i Frankrike.

Organisasjonen har to hovedprosjekter; The Different School tilbyr undervisning i engelsk, mens deres "better living program" omfatter miljøopplysning og miljøtiltak, tøyposeprosjekt og utdeling av donerte klær til vanskeligstilte. I tillegg til dette har de ansvaret for undervisningen vår i Tikri og følger opp Aryan*'s familie.

Violette Meena Soni er opprinnelig fra Frankrike, men har bodd i India de siste ti årene.

Vio har ansvaret for regnskap og rapportering til oss og er i kontakt med vår daglige leder flere ganger i uka på epost eller WhatsApp. Vio har utdanning innen blant annet finans, språk (engelsk,fransk og hindi) og er en dyktig fiolinist. Sammen med Vijay driver hun Friends in Khajuraho Homestay i tillegg til den veldedige organisasjonen de har.

Vijay Soni er født og oppvokst i Khajuraho. Som 16-åring fikk han ansvaret for sin mor og seks yngre søsken da faren døde. Han utdannet seg innen et tradisjonelt kunsthåndverk og er en driftig og omsorgsfull mann med høy anseelse i lokalmiljøet. Vijay er vår sosialarbeider og altmuligmann og jobber som tillegg som lærer i Tikri når Ravi er borte på grunn av studier.

Ravi Soni er Vijay's yngste bror og den i familien som er mest akademisk anlagt. Ravi har jobbet som lærer for oss siden april 2017. Han har en bachelor i matematikk og har i tillegg utdanning innen hotelledelse, IT og språk. Ravi studerer tysk og er derfor periodevis i hovedstaden. Han har et glødende engasjement for barna i Tikri og er veldig flink og kreativ i undervisningen sin. Vi er veldig glade for å ha han med på laget