Familieprosjektet før Ganpati Norge

Ganpati Norge sponser denne familien, bestående av mor og ni barn. Dette prosjektet startet før opprettelsen av organisasjonen og forhistorien kan du lese her.

Familien bor i en liten landsby utenfor selve Khajuraho. Faren i familien kjørte sykkelrickshaw i Khajuraho, men døde i 2014. Vio Meena Soni og Viijay Soni fra Friends in Khajuraho besøkte familien flere ganger etter avtale med Cathrine. De besøkte også familien sammen med grunnleggeren av Devidine Association og en av organisasjonens sosialarbeidere. Hensikten med de første besøkene var å kartlegge familiens situasjon og hva de selv mente de trengte for å forbedre livsvilkårene sine på lengre sikt

Det første som ble gjort var å få familiens eldste datter tilbake på syskolen hun hadde begynt på før faren døde. Hun fikk også en symaskin slik at hun kan trene hjemme, og dette er også en mulig inntektskilde for henne på lengre sikt. En av sønnene begynte raskt på engelskkurs på Friends in Khajuraho's "etter skole skole". For at disse to ungdommene skal ha mulighet til å komme seg til og fra skolene (som ligger i Khajuraho) har vi reparert en gammel sykkel og gitt familien en ny sykkel i tillegg. To sykler på 10 personer er ikke mye, men klart bedre enn ingen! De andre døtrene i familien går allerede på skolen, og nå jobbes det med å finne gode alternativer for de andre guttene (noen av disse jobber nå som gjetergutter og vil fortsette med det frem til neste skoleår starter). Den nest eldste sønnen bor ikke hjemme da han er i Dehli og arbeider i byggebransjen.

Vi fikk tidlig napp på en butikkjobb for eldste sønnen i familien. Nærmere undersøkelser viste imidlertid at han ikke kan lese og skrive, og han måtte derfor si nei til jobbtilbudet. Her er det ingen som gir opp så vi skal finne en løsning på dette etter hvert!

Det er ikke så lenge siden familien flyttet inn i nytt hus, men huset er lite (kun et rom) og manglet blant annet en inngangsdør. Vi kjøpte dør og byggematerialer slik at gutta i familien kunne utvide huset med et nytt rom for å få kjøkkenet under tak og gi familien litt større område innendørs. Familien bestemte seg også for å bygge et toalett.

Familien lever under fattigdomsgrensa og har et BPL*-kort, noe som gir familien rett på matrasjoner fra staten. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å gi alle riktig og nok næring. For en periode mottar derfor familien tilskudd til mat. Familien er per nå er avhengig av at barna jobber for at de skal klare seg. Familien hadde også stort behov for nye klær. Dette løste seg ved hjelp fra Dividine Association og donasjoner fra Vijays venner.

Ganpati Norge bruker dette prosjektet som en pilot. Familien har barn i ulike aldre, med ulike utfordringer og utgangspunkt (barna er født mellom 1996 og 2010). Tanken er at de tiltakene vi oppretter for barna i denne familien skal utvides til å dekke andre vanskeligstilte barn.

*BPL står for "below Poverty Line" eller "under fattigdomsgrensa".


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg