Administrative utgifter


Det er nesten ikke mulig å drive organisasjon uten å pådra seg noen administrative utgifter. Vi vet mange er skeptiske til store organisasjoner som bruker til dels store summer på administrasjon i Norge. Det er egentlig ingen grunn til å være skeptiske til det - det er nødvendig for å drive forsvarlig når man har en større organisasjon. Uten denne utgiften er det stor fare for at man ville fått mindre gjort, og at det man hadde gjort ville hatt dårligere kvalitet rett og slett. Ganpati Norge er derimot en liten organisasjon, med små og oversiktlige forhold. Alt arbeid vi gjør i Norge skjer på frivillig basis, og Ganpati Norge ønsker å holde de utgiftene vi har til drift i Norge på et absolutt minimum - men hva er minimum?

For vår del vil det fram til februar 2018 bety null, (0) kroner. Dette er fordi årets kostander allerede er dekket av private midler.

Fra februar 2018 vil vi ha følgende utgifter:

Webside og domeneleie; ca 120 kroner i måneden.

Punktum. Prosjektene våre kommer fattige mennesker til gode - og de skaper arbeidsplasser lokal. Det er her vi skal bruke pengene våre og ikke i Norge. Vi kan gjøre det slik da vi er en liten og oversiktlig organisasjon og det vil aldri være aktuelt for oss å betale lønn eller noen form for godtgjørelser til personer i Norge.

Våre beskjedne utgiftene betales primært av medlemskontigenter fra de som ønsker å være medlem (det koster 100 kroner i året). I tillegg har vi mulighet til å bruke inntil 5% av generelle donasjoner til utgifter som ikke er knyttet til prosjektene våre. Dette vil vi kun gjøre hvis det er behov for det - for vi er opptatt av at pengene vi forvalter i størst mulig grad skal brukes i våre prosjekter. Vi kan ikke si med 100% sikkerhet at ikke våre administrative kostnader vil øke noe, men vi kan garantere at vi tar tilliten våre givere viser oss alvorlig. Våre givere kan også velge å støtte våre prosjekter direkte og derfor ikke støtte den administrative siden i Norge. Våre regnskaper vil dessuten publiseres på nettsiden vår og være tilgjengelige for alle som vil se. Vi er også mer enn villige til å svare på alle spørsmål dere måtte ha knyttet til vår økonomi.

Vår bankforbindelse er forøvrig gratis for oss å ha, men vi betaler selvfølgelig gebyr for overføring til utlandet. Vi overfører i så store bolker vi finner forsvarlig, da gebyret ikke er knyttet til beløpet vi sender.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg