Vi tester lærer til vårt tiltak mot analfabetisme!

Detaljene begynner å falle på plass for skoleprosjektet

vårt. I disse dager tester vi ut en lærer med prøveklasser for en ung analfabet. Fungerer dette slik vi tror (og håper), er vi snart i gang med å gi gjeterbarn og unge analfabeter muligheten til å lære å lese og skrive. Vi krever mye av læreren vår - ikke bare skal han/hun gi barna den kompetansen de skal ha; Vi krever også at læringen skal være lystbetont og fremme mestringsfølelse og selvtillit hos barna. Dette er ikke normalt sett måten å undervise barn på i India så vi er nøye når vi velger lærer. Og når jeg sier at "vi" tester lærer - så er det selvfølgelig våre samarbeidspartnere Vio og Vijay i Friends in Khajuraho Association som gjør dette. De driver lignende tiltak i en annen landsby i nærheten.

(Bildene i denne bloggen er av gjeterbarn Cathrine møtte utenfor en skole i en annen del av India i 2005 og er derfor kun en illustrasjon. Vi vil presentere noen av barna som skal gå på skolen hos oss, men vi må først forsikre oss om at det er greit for barna og foreldrene deres at vi bruker bilder av dem og skriver (anonymisert) om dem)

Vårt første prosjekt er altså et tiltak mot analfabetisme. Undervisningen holdes i en liten landsby, hvor geitehold står sentralt for husholdningenes økonomi. Resultatet av dette er at det ikke er uvanlig at smågutter slutter på skolen for å jobbe som gjetergutter. Vi vil tilby lese- og skriveundervisning (i lokalt språk, inkludert enkel matematikk i første omgang), og undervisningen legges på tidspunkt som gjør at disse gjeterbarna kan delta. Undervisningen legges opp etter behovet til gjeterbarn og unge analfabeter, men også skolebarn kan delta for å styrke sin basiskompetanse. Vi vil tilby 3-4 klasser per uke, og har flere gjeterbarn og unge analfabeter som bare sitter og venter på at vi skal komme i gang.

Dette er selvfølgelig ikke gratis! Et mer nøyaktig budsjett kommer når alt er på plass, men øvre ramme for prosjektet er på 1000 norske kroner i måneden. Lønn til lærer, og kompensasjon for lærerens reiseutgifter, er i hovedsak det vi betaler for. I tillegg trenger vi å kjøpe noe undervisningsmateriell.

Det er her vi trenger hjelp fra dere - 1000 kroner i måneden betyr at vi for eksempel trenger 10 personer som er villige til å støtte prosjektet med 100 kroner hver måned, eller 5 personer som vil støtte dette med 200 kroner i måneden. Eller 20 som vil gi 50 kroner hver. Vi har ingen bestemte "satser", så det er helt opp til hver enkelt hvor mye man velger å støtte oss med. Vi trenger faste støttespillere for å sikre kontinuitet i tilbudet til barna, men også engangsdonasjoner er velkomne! Vi venter fortsatt på å få bankforbindelsen vår opp å gå, og så fort vi har det i boks kommer vi med mer informasjon om hvordan dere kan gi støtte til oss. Får vi flere faste givere enn vi trenger for å dekke dette prosjektet vil vi utvide tilbudet vårt til å dekke flere barn og flere fag så fort det lar seg gjøre.

Vi vil poste mer informasjon både på bloggen og på nettsiden så fort vi har flere detaljer og bilder å dele med dere - og i mellomtiden kan jo dere vurdere om dette er noe dere ønsker og støtte og i så fall hvordan. Husk - vi har ingen administrative utgifter, utover de som er knyttet til hjemmesiden vår (og de er betalt for det neste året uansett). Alle kroner vi får inn bruker vi på tiltak lokalt, og du kan alltid øremerke din støtte til et spesifikt prosjekt.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg