Vellykket første undervisningsuke- og noen utfordringer

Første uke med undervisning er over, og Ravi forteller at alle elevene har så dårlige ferdigheter at vi må kjøpe skolebøker for nybegynnere. Folk i landsbyen begynner å bli klar over tilbudet og tar kontakt med Ravi for å snakke med han om barnas, eller deres egen mangel på lese-og skriveferdigheter.

Vi er nå i en prøveperiode og elevene er en god blanding av gjeterbarn, voksne/unge analfabeter, tenåringer som har gått ferdig grunnskolen og barn som går på skole. Det er gjeterbarn og unge analfabeter som er primærgruppen, så vi er ekstra glade for at en gutt i 20-årene tok kontakt på lørdag og fortalte at han ikke kan lese og skrive, men gjerne vil lære! Han begynner nå på mandag.

Vi ser også at etterspørselen er stor blant barn som faktisk går på skole, og at kunnskapene blant dem er veldig lave. Foreldrene kommer med barn helt nede i 4-5 år og vil ha dem inn i klassen. Fra neste skoleår håper vi å tilby flere klasser, og vi må tenke gjennom noen regler for "inntak" slik at Ravi slipper så mye press fra foreldre. En klasse vil uansett være forbeholdt de som ikke har skoletilbud ellers, men behovet for støtteundervisning for skolebarn er stort. Vi jobber med denne problemstillingen, både på kort og lang sikt, og prøver å formidle til foreldrene at tilbudet ikke vil bli borte med det første-tvert imot! Det beste hadde vært om vi fant noe vi kunne gjøre for landsbyens skole slik at den blir bedre, men dette er verken enkelt- eller mulig på kort sikt. Det står imidlertid på blokka!

Ellers Ravi har fått kjøpt inn whiteboard som vi har betalt. Neste på lista er skolebøker! Vi gleder oss til å høre fra Ravi hva som skjer når vi nå går inn i uke 2. Forhåpentligvis vil flere unge analfabeter begynne å luske rundt undervisningsstedet slik at vi kommer i kontakt med dem.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg