Et trygt sted for læring

I dette blogginnlegget forteller vi litt om hva vi har gjort, og gjør, for å sikre at våre skoletimer er et trygt sted hvor elevene kan lære og utvikle seg. Vi er ikke selv tilstede i Khajuraho og er derfor avhengig av å samarbeide på riktig måte med de riktige menneskene.

Den aller viktigste ressursen vi har er læreren vår. Valget falt på 23 år gamle Ravi Soni fra Khajuraho. I forbindelse med familieprosjektet jobber vi fra før med Vio Meena Soni og Vijay Soni fra Friends in Khajuraho. Ravi er rett og slett Vijay's lillebror, og Vio's svigerbror. Ikke bare er de i familie, de bor også i samme hus- noe som gjør samarbeidet med Ravi enklere og tryggere for oss. Båndene er tette, på godt og vondt, men vi har kommet frem til at fordelene klart veier opp for ulempene.

Nøkkelen her er Vio. Vio er fransk, og på samme alder (og med mye av samme bakgrunn) som Cathrine (styrelederen i Ganpati). Med forståelse for både indisk og europeisk kultur er Vio uunnværlig for organisasjonen. Vio driver også sitt eget skoleprosjekt og er ressursperson for Ravi. Vi kjenner Vio og Vijay, vet hva de står for, og de har vist seg å være veldig pålitelige. Å velge Ravi som lærer var i grunn et opplagt og trygt valg nå forslaget kom (vi vurderte andre også). Penger til skoleutsyr sendes til Vio, som leverer regnskap på dette sammen med regnskapet for familieprosjektet.

Ravi er høyt utdannet, men egentlig ikke utdannet lærer (han er utdannet innen matematikk, språk, ledelse og IT). Den vanlige indiske "skolepedagogikken" ønsker vi uansett ikke i våre skoletimer, da den ligger langt fra det vi mener er nødvendig for å skape et godt læringsmiljø. Våre elever skal IKKE være redde for å stille spørsmål, for å gjøre feil/svare feil og heller ikke drilles i å kunne ting utenatt. De skal oppmuntres til å være nysgjerrige og tenke selvstendig- og ikke minst lære å BRUKE det de lærer, ikke bare å gjenta det læreren har sagt og gjort. Fremfor alt vil vi ha en lærer som, i tillegg til å kunne det han skal undervise i, er oppriktig engasjert i prosjektet. En lærer vi kan stole på og som forstår at ekte læring krever et trygt og vennlig miljø. En lærer som forstår at læreprosessen er et samarbeid mellom læreren og elevene-ikke en enveis prosess. Vi vet at Ravi kan tilby oss alt dette.

Ravi sender oss en oppdatering hver uke, i tillegg til løpende kontakt ved behov. Kommunikasjonen foregår via WhatsApp og epost. I sitt første ukebrev forteller han blant annet at elevene setter stor pris på at han skaper et læringsmiljø som er annerledes enn i landsbyskolen; elevene får snakke fritt og oppmuntres til å stille spørsmål når de ikke forstår eller trenger repetisjon. Dette er viktig for han- og for oss. Han uttrykker også stor begeistring for at vi har gitt han denne muligheten til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv. Mer om det han har fortalt om elevene og innholdet i timene kan dere lese om her.

Før oppstart av undervisningen sendte vi et forventningsbrev til Ravi. Noe av brevet handler om praktiske ting (avtalt lønn, tidspunkt for avlønning, rapporteringsrutiner etc). I tillegg framhever vi at;

  • Ravi skal understreke ovenfor elevene at å gjøre feil er en nødvendig del av læringsprosessen. Det skal være trygt å prøve og feile i skoletimene våre

  • Ravi skal fokusere på det elevene faktisk mestrer og den utviklingen hver enkelt har for å bygge selvtillit og selvfølelse. Trygge mennesker som tror på egne evner og muligheter og ser sin egenverdi lærer mer.

  • Timene skal være så morsomme som mulig. Læringsutbytte er veldig viktig, men det er ikke bortkasta å bruke litt tid på "fun facts" eller alternative aktiviteter. Å lære handler om mer enn fakta, bokstaver, tall og grammatikk.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg