Familieprosjektet - en oppdatering

Vi lager ikke så mange innlegg om familieprosjektet. Årsaken er rett og slett at endel av det vi jobber med der handler om personlige ting knyttet til hvert enkelt familiemedlem og vi verken kan eller vil publisere sensitive ting om dem! Men en generell oppdatering kan vi selvfølgelig gi-og det er på tide nå. Forhistorien kan du lese her . I dette innlegget kan du lese mer om hva vi har gjort for familien.

Status nå i begynnelsen av mai er at familien virker å ha god helse og er ikke lengre underernært (familien hadde i praksis ingen inntekt før vi kom inn i bildet). Vi støtter familiens matbudsjett for nå, men det viktigste arbeidet vi gjør opp mot familien er knyttet til å gjøre familien selvhjulpne. Flere av barna er analfabeter; vi klarte tidlig å fikse jobb til den eldste sønnen, men da vi oppdaget at han ikke kan lese og skrive måtte han si nei til jobben. Jobben kunne ikke utføres av en analfabet rett og slett. Ganpati Norge har startet opp undervisning i lesing og skriving i landsbyen de bor i - og alle barna i familien deltar. Til og med mamman i familien sitter og følger undervisningen. Det undervises også i enkel matematikk.

Undervisningen foregår også foran/i huset deres. Det blir kort "reisevei" for barna, mor kan følge med- og det sparer organisasjonen for utgifter til lokaler. Dette er en fin måte for familien å gi noe tilbake til oss. Elevene er imidlertid ikke bare barna i familien- selv om undervisningen foregår hos dem. Familieprosjektet er fullfinansiert, men skoleprosjektet vårt trenger flere givere.

Eldste datteren har hatt litt pause fra syskolen pga andre gjøremål, men skal tilbake nå i mai. Den eldste sønnen lærer å kjøre rickshaw, dette skjer gjennom en venn av han og noe han har tatt initiativ til selv. En av gutta har fått engelskundervisning siden jul, men prioriterer nå lese- og skriveundervisning i hindi da han har stort behov for det også. De andre jentene går fortsatt på skolen, mens de andre gutta passer familiens geiter og hjelper mor å passe hus etc.

Toalettet er ferdig bygd! Kjøkkenet har ikke tak ennå- men det ordnes nå før regnsesongen begynner. Når det er gjort er vi "ferdige" med forbedringene på huset.

Ellers er dette en familie som lenge har levd på omtrent ingenting. Det er mye de ikke har som de egentlig trenger, og endel av det de har som er i ferd med å bli ødelagt. Bildet øverst innlegget er fra årets "Mela"- et marked familier drar til en gang i året for å kjøpe billig utstyr de trenger. Familien deltok i år, for første gang siden faren døde, og fikk gjort noen nødvendige innkjøp ved hjelp av Vijay. Vi verken kan eller skal fikse alt for dem- og noe av dette er et spørsmål om hvordan familien selv ønsker å prioritere og planlegge. Økonomihåndtering og planlegging er noe vi håper å introdusere til familien framover. Når man lever fra hånd til munn er dette ferdigheter man ikke lærer.

Vi har dessuten oppdaget at familien egentlig har eierrettigheter på en jordlapp- hvorfor de ikke har fått sin del av avlingen etc er noe uklart og komplisert og angår utvidet familie. Dette er ikke et problem som har oppstått nå, men har pågått i lang tid. Omstendighetene vil vi ikke gå inn i her, men familien ba om hjelp til å snakke med de andre har eierrettigheter til jorda sammen med dem. Det har vi gjort og bedt de om å få det formelle i orden slik at familien får det de har krav på. Vi håper det løser seg uten videre konflikt.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg