Styremøte nummer 1!

Når styremedlemmene er fordelt på Oslo, Våler og Libanon (midlertidig) er det ikke så lett å samles. Det meste av informasjon og avgjørelser skjer derfor på meldinger. 26.mai satte endelig 4 av 5 styremedlemmer seg ned for å ta et ordentlig møte.

Vi gjennomgikk status og videre planer for pågående prosjekter. Det nye "tøyposeprosjektet" ble også diskutert. Styret syns nå ting er såpass oppe og går at vi mer aktivt og målrettet kan jobbe for å få flere med oss. En annen ting som gjør det mer aktuelt å jobbe med finansieringen er at vi har fått en regnskapskyndig person utenfra til å gå gjennom/kontrollere årsregnskapene våre. Det må vi ha slik at alle som gir kan føle seg trygge på at pengene blir brukt som avtalt.

Målsetningen til styret er forøvrig å øke månedlige inntekter med 1500 til 2000kr i måneden på sikt. Dette er tilstrekkelig for å utvikle de prosjektene vi har og har planlagt.

Styret gikk også gjennom de ulike kommunikasjonskanalene vi har og satte opp aktivitetsmål og strategier for hvert av dem. Det skal også lages skriftlig informasjonsmateriell (brosjyrer/plakater/infoskriv/flyers).

Siste sak på dagsorden var spørsmålet om daglig leder. Et enstemmig styre valgte å sette Cathrine i denne rollen og få dette registrert i Brønnøysundsregisteret. Det skal utarbeides en instruks for daglig leder, men hovedlinjene i denne er at daglig leder kan ta avgjørelser alene såfremt det ikke endrer prosjektenes prinsipper/innretning eller betyr økte kostnader. Daglig leder skal også lage kvartalsrapporter til styret i tillegg til å gi viktig løpende informasjon.

Neste ordinære styremøte holdes etter sommeren, når vår nestleder endelig kommer hjem fra Utlandet.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg