Et halvt år har gått

Nå er det et halvt år siden Cathrine og hennes familie begynte å engasjere seg i Aryan's* familie. Sakte har vi utvidet aktivitetene slik at vi i dag gjør en innsats for å fjerne og forebygge analfabetisme i landsbyen. Vi har også konkrete planer for utvidelse av innsatsen vår, både i egne prosjekter og i samarbeid med andre som jobber lokalt. Vi er opptatt av å være åpne og gjøre ting grundig, så vi har nå skrevet en halvårsrapport for første halvår 2017. I rapporten gjør vi grundig rede for hva vi har gjort, hva vi har brukt penger på og hva vi har på konto. Hele rapporten kan du lese her.

Hva har vi gjort?

Vi har gitt Aryan's* etterlatte støtte til mat så de ikke lengre er underernærte. Vi har hjulpet dem med å bedre boforholdene og de har fått nye klær donert av en lokal organisasjon. De har nå tilgang på to sykler, og alle barna har tilbud om lese- og skriveopplæring. En av gutta har også gått på engelskkurs, og den eldste jenta er meldt inn på ettårig sy- og designskole med avsluttende eksamen. Hun har også fått en symaskin. Familien har fått bygd seg et toalett ved huset og de mottar praktisk hjelp og veiledning i store og små spørsmål. Det er ikke alt dette som har kostet oss penger - noe har de fått tilgang på gjennom donasjoner og statlige programmer. Vi har i disse tilfellene kun satt dem i kontakt med de riktige instansene. Det viktigste vi har bidratt med er likevel ikke det de har fått av ting. Vi ser at mentaliteten til barna har endret seg - og at flere av dem nå tror at det er mulig å få et bedre liv og tenker mer på framtiden sin enn tidligere.

Vi har også opprettet lese- og skrivetilbud for barn og unge i landsbyen fire kvelder i uka. Vi prioriterer barn og unge som har lite eller ingen skolegang og legger opp timeplanen etter dem. Når vi har ledig kapasitet får også skolebarn delta, da landsbyskolen er så dårlig at selv de som har fullført skolen ofte er funksjonelle analfabeter. Elevene viser stor framgang og motivasjon, og setter pris på den uformelle og lystbetonte atmosfæren læreren skaper. Undervisningen har foregått utendørs, men har nå flyttet inn i den nye delen av "huset" til Aryan's* etterlatte.

Vi har også sendt nedover - og delt ut - 28 kilo klær, sko og leker. Disse klærne og lekene har i all hovedsak gått til andre enn Aryan's* familie.

Hva har det kostet?

Vi bruker ca 1400 kroner på Aryan's* familie hver måned, og læreren koster oss litt over tusen kroner inkludert gebyr. I tillegg får våre samarbeidspartnere ca 650 kroner i månedenen i utgiftsdekning og kompensasjon. I tillegg til de løpende utgiftene har vi brukt penger på å utbedre boforholdene til familien, på skolepenger, helse/medisiner og på utstyr og bøker til undervisningen. Vi har brukt null kroner på administrasjon.

Ganpati Norge ble stiftet i slutten av februar og overtok familieprosjektet fra april måned. Fra april til juni har organisasjonen brukt til sammen nesten 12 000 kroner og har per 30. juni nesten 5000 kroner på konto. 1100 kr av dette er medlemsavgifter som skal dekke domeneleie etc neste år, 1200 kroner tilhører familieprosjektet og resten er enten donert til skoleprosjektet direkte eller er generelle donasjoner. Ca 40 personer har bidratt til arbeidet vårt gjennom medlemskap og ulike donasjoner.

Ser man hele perioden under ett (januar-juni) er matstøtte og ulike investeringer knyttet til Familieprosjektet største utgiftsposter (det er brukt penger utover budsjettet på 1400 kroner på dette, spesielt i perioden januar-mars).

Veien videre

Vi har nå mottatt flere enkeltdonasjoner og har flere faste givere slik at vi kan utvide innsatsen vår utover høsten. Det første vi planlegger å gjøre er å skreddersy et tilbud til de eldre ungdommene/unge voksne i håp om å nå flere i denne gruppen. Vi har også sagt ja til å bidra til tøyposeprosjektet - et prosjekt som vi håper og tror vil gi inntekt til fattige kvinner og familier etterhvert. Vi vil også vurdere å tilby oss å betale kursavgifter og skolegebyr for flere ungdommer hvis behovet oppstår.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg