Resultater av vår lille vervekampanje så langt

For noen uker siden begynte vi å jobbe mer målrettet med å verve givere - både faste givere og personer som ønsker å støtte oss innimellom. Dette arbeidet har gitt resultater. Vi har fått noen nye faste givere - og vi har fått en rekke store og små enkeltdonasjoner. I rene kroner har vi fått inn nesten 4000 kroner fra "nye kilder"! Ca halvparten av dette er øremerket skoleprosjektet - og resten er generelle donasjoner vi kan bruke der vi trenger det mest (vi bruker ikke generelle donasjoner til familieprosjektet og utdeling av klær så for nå er dette penger som er tilgjengelig for skoleprosjektet og skolerelaterte utgifter). 4000 kroner høres kanskje ikke mye ut - men vi kan utrette MYE med disse pengene! Og ALT vil bli brukt direkte i prosjektene våre.

Styret vårt har nå et handlingsrom som skal utnyttes utover høsten - etter nøye overveielser sammen med vår samarbeidspartner Friends in Khajuraho Association. Det betyr ikke at vi er helt "i mål". Det er likevel ikke noe mål for oss å få inn mest mulig penger - og vi vil si klart i fra om våre faste donasjoner, og de pengene vi har på konto, er tilstrekkelig for å dekke de behovene vi ser per nå. Vi har noen tanker om maksimalt beløp vi vil akseptere via faste donasjoner og i det øyeblikket vi når dette beløpet (OM det skjer) vil det bli tydelig annonsert (vi er foreløpig et stykke unna - har du spørsmål knyttet til dette så ta kontakt. Du finner også mer informasjon om organisasjonens arbeid og økonomi i halvårsrapporten).

Vi har også fått noen nye medlemmer den siste tiden- noe som er til stor hjelp for oss da vi ønsker å kun bruke medlemsavgifter for å dekke de små utgiftene vi har til nettsiden vår (andre administrative kostnader har vi ikke).

Totalt har organisasjonen vår mottatt finansiell støtte fra 25 personer siden april - og vi vet at flere nye kommer til i løpet av sommeren. Vi begynner å bli en fin liten gjeng! Og takket være hver enkelt av dere går barn og unge i Tikri voksenlivet i møte med bedre kort på hånda. Tusen takk til dere alle!


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg