Ganpati presenterer; styremedlem Torlaug


Torlaug er fra Melbu i Vesterålen, men har bodd i Våler i Solør siden 1978. Ektemannen, Rolf, er oppvokst i Våler og sammen har de to voksne døtre (Cathrine og Therese) og fire barnebarn. Torlaug er utdannet sosionom og coach, og har i en årrekke jobbet med ungdommer med rus- og adferdsvansker i Stiftelsen Klokkergården. Nå jobber hun også med barn som er under barnevernets omsorg for samme arbeidsgiver. Hun har tidligere vært aktiv i ungdomsarbeid i Våler menighet og drev en periode menighetens "hverdagskole" for barn og unge. Det er selvfølgelig store kulturelle og praktiske forskjeller mellom arbeid med barn og unge i India versus Norge, men det er en stor styrke for oss å ha noen med sosialfaglig bakgrunn i styret. Torlaug er ellers en aktiv dame, og er instruktør i Pilates og Zumba for Våler Treningssenter (som hun forøvrig eier og driver sammen med mannen sin).

Torlaug var med og sponset Aryan's sykkelrickshaw i 2005, og bidro også når Aryan's familie ble hjulpet med blant annet vedlikehold på sykkeldrosja i 2011. Torlaug er kanskje det mest engasjerte styremedlemmet i organisasjonen, og deler flittig på sosiale media. Hun sa tidlig at hun ville være med å hjelpe Aryan's familie på lang sikt, noe hun også gjør sammen med Rolf og Cathrine. Torlaug ønsket å gjøre dette så langt tilbake som i 2003, men det lot seg ikke gjøre den gangen. Torlaug var også pådriver for å utvide hjelpen til andre barn og familier i Tikri, og for å starte en organisasjon for å holde ryddige forhold rundt det hele. Torlaug har ikke selv vært i India ennå, og grugleder seg til vinterens planlagte Indiatur.

Hva er det beste med Ganpati Norge og prosjektene, sett fra ditt ståsted?

Alt!!! Ikke minst muligheten til å få engasjere seg, gjøre en forskjell og se konkrete resultater. Og man kommer langt med få kroner slik at alle kan bidra og være en del av "team Ganpati" om de vil. Vio, Vijay og Ravi er også flinke til å dokumentere ting og holde Cathrine oppdatert. Og så informerer hun oss andre i styret både titt og ofte. Det er veldig morsomt å følge med på.

Ellers så føler jeg jo veldig med Aryan's enke, som ble sittende alene med ni barn og ingen inntekt. Jeg har jo hjulpet familien tidligere gjennom Cathrine og har sånn sett hatt en relasjon til dem siden 2003. Det skal bli veldig spennende, og rørende, å møte dem til vinteren. Indiaturen kommer nok til å få meg til å gråte både en og to og flere ganger. Men det er det verd. Håper bare jeg ikke blir matforgiftet og syk på turen.....

Ellers er det veldig viktig for meg at dette ikke primært handler om familien vi støtter, men om å bedre livsutsiktene for barn og unge i Tikri generelt. Skoleprosjektet er derfor det aller viktigste vi gjør i mine øyne. Jeg håper jo vi kan få til "noe" med landsbyskolen på sikt også slik at elevene faktisk lærer det de skal der og ikke trenger den undervisningen vi gir nå. Pengene vi nå bruker på skoleprosjektet kan da brukes på utdanning på en annen og mer langsiktig måte. På sikt blir forhåpentligvis tøyposeprosjektet sentralt også, fordi det både gir inntektsmuligheter og fungerer som kvinnenettverk. Og så er det jo flott at vi kan ta med oss litt klær til de som har aller minst i Tikri når vi drar nedover. Så.... jeg sa jo at "alt" er det beste med det vi gjør og det er ikke så langt unna sannheten det.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg