Aryan's* familie- en oppdatering

Vi skriver ikke så ofte om familien, men det betyr ikke at det ikke skjer ting. Selv om vi endrer navnene deres, er vi opptatt av å skjerme familien litt og det vil derfor alltid være ting som skjer som vi ikke offentliggjør. Men det er også mye vi KAN si noe om. Familien følges opp av Vijay fra Friends in Khajuraho Association (Vijay fungerer som vår sosialarbeider lokalt). Det er også Vijay som er lærer i skoleprosjektet akkurat nå, så han er ekstra tett på familien i høst.

Vi jobber fortsatt med familiens tilgang på et landområde som de strengt talt eier. Problemet har ikke løst seg på enklest vis så vi er nå i dialog med kommunen slik at familien kan få tilgang på området. Dette vil fortsatt ta litt tid og situasjonen er litt komplisert, men tilbakemeldingen til oss er at det er mulig å løse denne saken. Det er ikke et veldig stort landområde, men 24 mål er et hav mer enn ingenting.

Målet for prosjektet er å gjøre familien i stand til å forsørge seg selv. Vi klarte tidlig å skaffe jobb til Prakash*, den eldste sønnen på ca 21 år, men da vi oppdaget at han var analfabet måtte han si nei til tilbudet (jobben krevde et minimum av lese-og skriveferdigheter). Etter dette har fokuset vært å gi han disse ferdighetene, men selv om han gjør framskritt er det langt frem for han og han er ikke helt motivert. Han er utålmodig etter å jobbe, og har et sterkt ønske om å gifte seg, så nå prøver vi igjen å skaffe han en passende jobb lokalt (han har selv nylig prøvd i hovedstaden uten å lykkes). Han vil fortsatt ha mulighet til å følge undervisningen i Tikri. Vi fraråder han selvfølgelig å gifte seg og stifte familie før han er i stand til å forsørge familien sin (og siden faren hans er død har han allerede mange han har ansvar for). Dette er likevel livsvalg vi verken kan eller ønsker å gå inn å legge stort press på. Samarbeidet med Prakash har på mange måter vært ganske utfordrende helt fra starten av, det må vi innrømme. Vi tenker at både hans alder og manglende utdanning bidrar til dette, i tillegg til at det er en utfordrende situasjon for han som familiens overhode. Vi gjør imidlertid som best vi kan med situasjonen og han ønsker fortsatt hjelp fra oss (på sin måte). Akkurat nå er det helt klart best om vi bare får han ut i arbeid selv om skrive- og leseferdighetene hans ikke er helt der vi skulle ønske. Å "skaffe jobb" er imidlertid ikke enkelt i et samfunn hvor kun 40 prosent av befolkningen har fast arbeid... Vijay bruker nettverket sitt for alt det er verd - så får vi se hvordan det går etterhvert.

Samarbeidet med Prakash er ikke representativt for arbeidet vi gjør med familien, men har til tider gjort ting litt tungvint siden han er familiens overhode (og dette må vi strekke oss langt for å respektere). Samarbeidet med resten av familien er nemlig veldig bra, - til dels overraskende godt, og de responderer som regel veldig bra på tiltakene våre (dog ikke uten feilskjær selvfølgelig - og det forventer vi heller ikke). Det har etterhvert blitt slik at det er Raju* som først og fremst forholder seg til Vijay.

Raju* (ca 17 år) er en ivrig og flink student. Vi blir fortalt at han er en veldig søt,ærlig og hardtarbeidende gutt som er tydelig takknemlig for og flink til å ta vare på de mulighetene han får. Han får undervisning i Tikri, men deltar også på engelskundervisning ved The Different School. Det er ellers Raju's ansvar å passe huset (og hjelpe mor) så han tilbringer dagene hjemme. Der har han godt med tid til egenstudier og fortsetter han å jobbe slik han har gjort hele tiden er han en opplagt kandidat for videre formell skolegang fra juli 2018.

Familiens eldste datter, Roshni* (ca 18 år), går fortsatt på syskolen. Dette er den beste skolen for syersker i området, men de har i løpet av sommeren byttet ut læreren og kvaliteten på undervisningen har blitt mye dårligere. Hun skal fortsatt fullføre den formelle utdanningen og derfor møte opp på skolen, men Vijay's tante vil gi henne undervisning for å sikre at hun faktisk lærer å sy klær slik pensum legger opp til. Dette er forøvrig ikke noe vi betaler noe for. Utdanningen innen klesdesign og produksjon er et ledd i arbeidet med å gi henne inntekt så vi er veldig glade for Vijay's initiativ. Roshni får nå også tilbud om å delta i Tøyposeprosjektet da vi tror hun kan ha nytte av nettverket der. Det vil også kunne gi henne noen inntekter.

Den nest eldste datteren, Priya* (ca 13 år), går siste året på grunnskolen.

Hun har vist stor framgang og motivasjon for skole, og vi ser for oss at hun fortsetter skolegangen til høsten (skole utover grunnskole innebærer utgifter og barna må også dra til kommunesenteret så dette er utenfor rekkevidde for de fattigste familiene i Tikri).

Ishaan* (ca 16 år) er ferdig med grunnskolen og prøver

å jobbe litt i tillegg til å følge undervisningen i Tikri. Framgangen hans er mer moderat, men det er ikke evnene det står på. Både Ravi og Vijay sier Ishaan har et godt hode, men han er rett og slett litt lat med skolearbeidet. Vi er derfor litt usikre på om det er smart for han å gå videre på teoretisk skolegang, eller om det er bedre for han å satse på noe mer praktisk rettet. Men her kan mye endre seg fram til den beslutningen tas.

Den yngste gutten i familien, Naveen* (ca 14 år), sluttet på skolen etter 3.klasse og har jobber som gjetergutt siden. Han er klassens klovn: han er litt av en humørspreder, tøyser og tuller og har sin helt egne måte å gjøre ting på i timene. Både Ravi og Vijay ler når de snakker om hvordan det er å være læreren hans. Videre formell skolegang er dessverre ikke aktuelt for han, men han følger undervisningen i Tikri. Gode ferdigheter i lesing, skriving, grunnleggende matte og engelsk er per nå det beste vi kan gi han.

De to yngste jentene ( ca 7 og 10 år) går på skolen og følger undervisningen i Tikri. Fokuset for disse jentene er å få mest mulig ut av undervisningen både på landsbyskolen og den vi gir. Familien har en sønn til (ca 20 år), men han jobber på fabrikk i Delhi og klarer seg sånn sett fint uten tiltak fra oss (lønna er dårlig, men det er inntekt. Han bor hos familie og kan derfor spare deler av inntekten sin likevel, og bidrar fortsatt med det han kan for familien. Han vet også at vi for en begrenset periode syns det er greit om han sparer fremfor å støtte familien med ting vi kan stå for innenfor rammene av prosjektet).

Noen av barna har trengt legetilsyn og behandling for infeksjoner i løpet av sommeren, men per nå er det ingen helseutfordringer blant dem. Vi undersøker likevel ulike ordninger for helseforsikring for fattige familier da helsa til mor i familien gir grunn til bekymring. Hun har endelig sagt ja til å bli med til lege for en grundig sjekk-så fort hun er ferdig med å hjelpe broren sin med innhøstingen. Mor er i liten grad villig til å prioritere sine behov, så familien har fått en liten ekstra overføring som er øremerket mor. På denne måten gir vi henne intet valg; bruk pengene på ting HUN trenger eller så går pengene til noe helt annet. Hun valgte å bruke pengene på en seng! Så håper vi det faktisk er hun som bruker den....

Og så er det noen andre praktiske ting rundt familiens levekår som trenger litt oppmerksomhet. Det er likevel ingen store og alvorlige saker heldigvis! Familien vet budsjettet sitt og gjør i stor grad egne prioriteringer innenfor de rammene de har.

Vi ser nå at vi sakte er på vei mot målet om å gjøre dem i stand til å klare seg selv. Det er imidlertid fortsatt langt frem; det er også mange barn i familien og noen er fortsatt veldig unge. Dette er ikke et prosjekt som forsvinner helt med det første, men planen er at det etterhvert skal endre seg slik at vi går mer bort fra støtte til livsopphold og mer over til utdanningsrettede tiltak for barna.

*Navnene er endret for å beskytte familiemedlemmenes identitet


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg