Geiter, jobb, kriminell rektor, landspørsmål og gjeld

Det er på tide med en oppdatering av familieprosjektet igjen. Her er det både gode nyheter, dårlige nyheter og "midt på treet"-nyheter. For å ta de gode nyhetene først; familien har nå hele syv geiter, etter at en av geitene nylig fikk to fine geitekillinger. Geiter er inntektskilde for dem og siden vi kom inn i bildet har de hatt mulighet til selv å øke antallet geiter de har.

Vi har tidligere fortalt at

eldste sønnen i familien nå er i jobb. Han jobber for en entrepreneur og jobben varer i utgangspunktet bare til bygget de nå jobber med er ferdig. Samtidig får han jo mulighet til å vise seg frem og dette øker sannsynligheten for at entrepreneuren vil bruke han igjen på nye prosjekter. Det er uansett bra for Prakash* å få jobbe litt - og etter hva vi blir fortalt er han veldig glad for å få jobbe. Vi blir også fortalt at moren hans er enda mer fornøyd enn Prakash* selv. Det er godt for henne å se at sønnen bruker dagene sine på noe konstruktivt og har fått denne muligheten.

Så over til det som er langt mindre trivelig. Roshni*, eldste datteren, har gått på et lokalt universitet for å lære å sy klær. Nylig ble rektoren for/eieren av denne skolen arrestert og siden politiet har inndratt alle eiendommer denne mannen har er universitetet stengt. Bakgrunnen for dette er at rektoren har okkupert land som tilhører staten, og har i tillegg tatt landområder fra fattige mennesker. Han er rett og slett anklaget for å ha fjernet fattige familier fra landområdene sine med vold og trusler. Det er veldig bra at politiet har tatt tak i dette - men dessverre betyr også det at universitetet er stengt og at alle elevene, inkludert Roshni*, står uten tilbudet de har betalt for. Det er uvisst om og eventuelt når universitetet åpner igjen. Dette er veldig synd for Roshni, som har vært flink til å møte opp og faktisk har hatt det beste oppmøtet av alle elevene nå i høst.

Vi har tidligere nevnt at vi jobber med å gi familien tilgang på et landområde som de strengt talt eier, men som noen andre har okkupert (det er ikke den nevnte rektoren som har tatt akkurat dette landområdet, men problematikken er den samme til syvende og sist). Dette spørsmålet er litt vrient å løse og håndteres derfor ikke gjennom Ganpati Norge, men direkte mellom Cathrine/Torlaug/Rolf Bergjordet og Vijay/familien. Det er likevel et viktig punkt for å nå målsetningen med prosjektet så vi velger å omtale det her uansett. Det er leid inn advokat som er satt på saken, men nå treneres saken av andre familiemedlemmer (Aryans* bror og søster). Aryan's* søster har også en andel av dette landområdet så de ønsker naturlig nok at vi løser saken på hennes vegne også. Vi har tilbudt dem praktisk hjelp med det - så får vi se om det er nok. Saken står nå der at vi venter på at Aryan's* bror skal gi fra seg originaldokumentene, og at søsteren skal være tilstede slik at vi kan se om vi kan løse saken for henne også. Aryan's* bror vil ikke gi fra seg dokumentene uten at søsteren er tilstede og inkluderes i saken og det kan man jo på sett og vis forstå.

Det siste spørsmålet vi jobber med er noe gammel gjeld familien har som vi nylig

ble oppmerksomme på. Gjelden er tatt opp via en gruppe fattige familier som disponerer en felles konto. Dette spørsmålet løses også privat på samme måte som landsspørsmålet. Det jobbes nå med å lokalisere personen som startet denne gruppen (han bor ikke i Khajuraho og det er litt usikkert hvor han befinner seg nå). Dette er viktig da familien som lånte ut pengene krever renter som ikke gir noen mening. Spørsmålet her er lovligheten av å i det hele tatt kreve renter, og i så fall hvor mye, og nøkkelen til dette ligger i hvordan gruppen ble dannet i utgangspunktet. Men Vijay jobber med saken og vi håper det løser seg snart. Vijay har penger tilgjengelig for å betale ut opprinnelig gjeld, og de som har lånt ut pengene vet at pengene kommer, men vi holder tilbake pengene til alle sider ved dette er avklart.

Ellers går livet sin gang i Tikri, med skole for de yngre jentene og lese- og skrivetrening for alle barna i familien og andre barn fra nabolaget. Og har du ennå ikke lest blogginnlegget skrevet av engelsklæreren så kan du gjøre det her.

*Navnene er endret for beskytte familiens identitet.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg