Hvor mange analfabeter bor i Tikri?

Svaret på det kommer selvfølgelig helt til slutt i innlegget - men hvordan kan vi egentlig svare på det spørsmålet? Jo - India holder folketellinger hvert tiende år - og sist de holdt folketelling var i 2011. Folketellingene foregår ved at de sender folk ut til alle små landsbyer og hus i det ganske land. Det sier seg selv at det er et par feilkilder her, men indiske folketellinger er ikke kjent for å ha dårlig kvalitet alt tatt i betraktning. Tallene som brukes i dette innlegget er fra folketellingen i 2011. Tikri er eget telleområde og resultatene fra folketellingene er selvfølgelig tilgjengelig på internett.

Tikri er en landsby som ligger 6 kilometer fra Khajuraho (som er nærmeste by). Landsbyen ligger ved foten av et lite fjell hvor det ligger et tempel til ære for Hanuman (apeguden i hiduistisk mytologi). Landsbyen er kompakt og husene er ofte gruppert sammen slik at familier deler uteområde.Folketellingen i 2011 viste at det bodde rundt 4500 mennesker i Tikri (i landsbyen og nærområdet), fordelt på 885 husholdninger. 760 barn var under seks år.

At India har et uoffisielt kastesystem er godt kjent, og de "kasteløse" (Daliter) møter fortsatt mange utfordringer i dagens India. India har også en annen utsatt gruppe - Adivasi - som regnes for Indias urbefolkning. Adivasi lever på utsiden av kastesystemet og har historisk sett møtt mange av de samme utfordringene som de kasteløse. I Tikri er ca 20% av befolkningen kasteløse, mens 20 % tilhører Adivasi. Andelen kasteløse er litt høyere i Tikri enn gjennomsnittet i disktriktet (18%) - og andelen Adivasi er mye høyere (5%). Personer fra disse to laveste sosiale lagene, kasteløse og Adivasiene, utgjør tilsammen 40 prosent av befolkningen i Tikri.

Som mange andre steder i India er det en overvekt av gutter i befolkningen i Tikri; I befolkningen som helhet var det 932 jenter per 1000 gutter. Fra 2001 til 2011 økte andel jenter blant de kasteløse ganske mye, slik at jenteunderskuddet nå er størst blant "resten av befolkningen". Blant Adivasiene i Tikri er det ikke jenteunderskudd (1005 jenter per 1000 gutter). Jenteunderskuddet er klart mindre i Tikri enn i Rajnagar distriktet samlet sett.

I 2011 var 48 prosent av befolkningen (6 år og eldre) i Tikri analfabeter. 58 prosent av kvinnene og 39 prosent av mennene kunne ikke lese og skrive. Andelen analfabeter har gått ned i Tikri, men nedgangen er ikke like stor som i mange andre landsbyer i området. Dette innebærer at over 1700 personer i Tikri var analfabeter i 2011, og i tillegg til disse kommer sannsynligvis endel funksjonelle analfabeter. Andelen analfabeter i Tikri er noe lavere enn gjennomsnittet for Rajnagardistriktet. Rundt 40 prosent av befolkningen i Tikri er i arbeid (49 % av mennene og 33 % av kvinnene). Befolkningen i Tikri er i stor grad småbønder og mange har geiter.

Det var statistikken! Om 3,5 uke er vi på plass i Tikri og kan dele flere bilder og historier om Tikri med dere.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg