Fra uformell til formell utdanning


Vi er glade for å fortelle at skoleprosjektet vårt nå går over i ny fase. Timene vi holder i Tikri fortsetter som før, men vi skal i tillegg hjelpe elever med videre formell skolegang. Skoleprosjektet vårt er et langsomt arbeid hvor vi tålmodig må legge stein på stein, og dette er en stor milepæl som vi har jobbet mot i lang tid!

Vi har, grovt sagt, tre typer elever. Den første gruppen er ungdom som droppet ut av skolen da de var veldig unge. For disse er det uaktuelt (ihvertfall per nå) å ta grunnskoleutdanning, men vår undervisning hjelper dem slik at de ikke forblir analfabeter.

Den andre gruppen er ungdommer som har fullført grunnskole, men som likevel mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter. For flere av disse er det mulig å begynne på skole igjen, men de aller fleste ønsker ikke det. Det er helt opp til dem hva de gjør- men de vet at vi hjelper dem videre hvis de vil.

Den siste gruppen er barn som går på den lokale landsbyskolen. Denne skolen dekker kun obligatorisk grunnskole (til og med 8.klasse). Problemet med landsbyskolen er at det ikke undervises så mye. I tillegg er det dårlig kvalitet på den undervisningen som foregår. For disse elevene jobber vi mot å få de i stand til å bytte skole. Dårlig kvalitet på landsbyskoler er forøvrig et generelt problem i India.

Vi har nå kommet dit at vi har hele tre elever som skal begynne på skole i kommunesenteret fra neste skoleår, og som trenger hjelp for å få dette til (vi har hjulpet flere, men dette har vært barn fra mer ressurssterke hjem slik at de ikke har hatt behov for videre hjelp fra oss).

Den eldste vi skal hjelpe er en gutt på ca 18 år som var ferdig med grunnskolen for 3 år siden. Det blir spennende å se hvordan han klarer å tilpasse seg en skolehverdag igjen, men vi vet han er veldig motivert. Den nest eldste er ei 15 år gammel jente som nettopp har avlagt grunnskoleeksamen (8.klasse). For å fortsette skolegangen må hun bytte skole. Begge disse elevene skal begynne i 9.klasse. Den yngste er også ei jente- hun er omtrent 12 år og er ferdig med 6.klasse nå. Vi syns det er flott at hun er klar for å bytte skole, for jo tidligere de begynner på en bedre skole jo enklere blir det for dem.

Det vi må ta endelig stilling til er hvilken type skole vi skal hjelpe dem inn på. Alle disse, og spesielt den eldste, må ansees å være svake elever og på privat skole kan de få noe mer tilpasset opplæring. Dette taler for å velge privatskole. Ulempen med privat skole er høyere avgifter- og risiko for uforutsette utgifter. Når det er sagt er det likevel ikke store utgifter vi snakker om;

For både offentlig og privat skole er det en registreringsavgift på ca 150kr per elev. Når det gjelder kostnaden for offentlig skole er det noe usikkert hva vi må betale for utover registrering da det finnes stipendordninger. I verste fall må vi betale for transport, bøker og uniform.

For privat skole må vi ut med en drøy hundrelapp i måneden per elev for skolepenger og transport. I tillegg kommer bøker og uniform. Skolepenger betales for 12 mnd, selv om skoleåret er kortere. Vi tenker at 130-150 kr per elev per måned vil kunne dekke alle utgifter ved privat skoleplass, og det er strengt talt ikke all verden.

Vi har fra før balanse mellom faste utgifter og faste inntekter - så for å kunne realisere dette bør vi helst få noen flere faste støttespillere, men også engangsdonasjoner kommer veldig godt med!

Ønsker du å hjelpe disse barna, og andre barn i Tikri, med utdanning kan du lese mer donasjoner på denne siden. På nettsidene våre finner du også informasjon om hvordan du blir fast giver. For engangsstøtte er vipps supert- og du kan gi til direkte til skoleprosjektet vårt ved å vippse (betal til) 97601. Ønsker du å gi en generell donasjon bruker du vippsnummer 97599 (generelle donasjoner brukes enten i skoleprosjektet eller i Tøyposeprosjektet).


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg