Lærervikar Rakesh

Mens Vijay er på en velfortjent ferie er det Rakesh som står for undervisningen i Tikri. Vijay (og vi) så det som litt uheldig at ungene står uten undervisning ved skolestart og ble glade da Rakesh sa seg villig til å steppe inn som vikar nå i juli. Rakesh jobber også som lærer til vanlig, så det er ikke en hvilken som helst vikar vi har fått tak i! 

Rakesh er 28 år og er en barndomsvenn og nabo av Vijay. Han er gift og har to sønner og en datter. Foreldrene hans er bønder og jordbruk er viktig inntektskilde for familien hans, ved siden av lønnen han får i jobben som lærer. Rakesh har også en bror som er gift og har en sønn.

Rakesh har vært med Vijay i Tikri flere ganger for å bli kjent med ungene og undervisningen. Selv om Rakesh er lærer fra før er det ikke bare å hoppe rett i det; i motsetning til vanlig indisk undervisning fokuserer vi ikke på å lære ungene ting utenatt, men på forståelse og selvstendig bruk av det de lærer. 

Rakesh rapporterer til og kommuniserer direkte med Cathrine på samme måte som Vijay normalt gjør. Vi ønsker han lykke til og håper han vil trives som vikarlærer for oss.


Relaterte innlegg

Se alle
Relaterte innlegg
Utvalgt innlegg
Kategorier
Arkiv
Siste innlegg